Επεμβάσεις στο χέρι

Συγγενείς παθήσεις

Σπάνια πάθηση συγγενούς διαμαρτίας (Κερκιδική στρεβλοχειρία)

12-prin

Αντιμετωπίστηκε με αντιχειροποίηση του δείκτη και στη συνέχεια με διορθωτική οστεοτομία

12-meta

Συγγενής παραμόρφωση χειρός – εξαδακτυλία

a-prin

Σύνθετη συνδακτυλία με ενωμένα δάκτυλα

h-prin

Συγγενής παραμόρφωση δακτύλων και συνδακτυλίας

d

Συγγενής διαμαρτία χεριού – σύνθετη μορφή με κομποδακτυλία

z

Ακρωτηριασμοί – Τραύματα

Ακρωτηριασμός αντίχειρα

20-prin

Αποκατάσταση με μεταφορά του δεύτερου δακτύλου του ποδιού

20-meta

Μεγάλο τραύμα άνω άκρου

ss

Μεταφορά αγγειούμενου μυϊκού κρημνού

ss2

Ακρωτηριαστικό τραύμα χεριού

f-prin

Μετά το χειρουργείο

f-meta

Ακρωτηριασμός δακτύλων χεριού

akrotiriasmos(1)

Αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αντίχειρα σε δύο επίπεδα

ps-prin

Μετά το χειρουργείο

ps-meta

Ακρωτηριασμός αντίχειρα

w-prin

Μετά το χειρουργείο

w-meta

Βαρύς ακρωτηριασμός άμφω χεριών

1-prin

με τη μέθοδο περιτυλίγματος

1-meta

Παθήσεις – Λοιμώξεις – Όγκοι

Μετεγχειρητική εικόνα από μεταφορά αγγειούμενης περόνης σε αφαίρεση όγκου του βραχίονα

p

Αποκατάσταση καμπτήρων τενόντων

th-prin
th-meta

Σπαστικοτητα άνω άκρου λόγω εγκεφαλικής παράλυσης

l-prin

Λειτουργική αποκατάσταση των χεριών για στήριξη

l-meta

Μεταφορά αγγειούμενης περόνης σε συγγενή ψευδάρθρωση αντιβραχίου

n
o