2651037788 & 6977703704

Μέλος της «Ιnternational Federation of Societies for Surgery of the Hand» ο καθ. Αλ. Μπερής

Στον καθηγητή Ορθοπαιδικής και Μικροχειρουργικής Αλέξανδρο Μπερή, απονεμήθηκε στο Βερολίνο ο τιμητικός τίτλος μέλους της «Ιnternational Federation of Societies for Surgery of the Hand». Στην φετινή τελετή, η διεθνής Ομοσπονδία μετά από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι εθνικές Εταιρείες Χειρουργικής Χεριού βάσει συγκεκριμένων προσόντων (μεγάλος αριθμός περιστατικών, διεθνής αναγνώριση, εκπαιδευτική δραστηριότητα κ.α) απονέμει τον σχετικό τίτλο αναγνώρισης ως experts σε επιλεγμένους χειρουργούς από όλο τον κόσμο. Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.

Στην Ελλάδα, με την πρόσφατη απονομή στον καθηγητή Αλέξανδρο Μπερή, ο τίτλος κατά την 30ετία που λειτουργεί ο θεσμός, έχει απονεμηθεί συνολικά σε τρείς ορθοπαιδικούς – μικροχειρουργούς άκρας χείρας.

  • Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα από την τελετή απονομής στις 17 Ιουνίου στο Βερολίνο

Sorry, the comment form is closed at this time.